Meteen naar de inhoud

Welkom bij het programma Inzicht in bedrijfscijfers en gemeentefinanciën

In vier online sessies ga je samen met trainer Paul van der Cingel in op de basiskennis over bedrijfscijfers en gemeentefinanciën. Aan het einde van dit programma weet je alles over de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht, baten en lasten, de accountantsverklaring en nog veel meer.

Op deze pagina vind je alle informatie die je tijdens het programma nodig hebt.

Sessie 1 - maandag 14 december van 09u30 tot 12u30 (let op: opdracht!)

Bedrijfscijfers

Tijdens deze eerste sessie gaat trainer Paul van der Cingel in op jaarverslagen en bedrijfscijfers en behandelt hij de basiskennis van de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. Door te kijken naar de invloed van PR, wet- en regelgeving en accountantscontrole besteden we aandacht aan de context van financiële verslaggeving. Tijdens de sessie ga je aan de hand van casussen ook zelf aan de slag.

Let op: voorbereidende opdracht!

Zorg dat je voor de eerste sessie onderstaande korte opdracht maakt. Zo kan je gelijk aan de slag.

Bekijk via de volgende link het jaarverslag 2019 van de openbare middelbare scholen in Gouda: Klik hier voor het jaarverslag 

  1. Wat zegt het stempel van de accountant op elke pagina over de betrouwbaarheid van de inhoud van dit verslag?
  2. Pagina 57 in het document: klopt het volgens jou dat het bezit van de stichting is gestegen, vergeleken met het voorgaande jaar?
  3. In het voorwoord (p. 5 in het document) staat: “StOVOG heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een exploitatieresultaat van – € 744.196,- tegenover een begroot exploitatieoverschot van + € 117.938,-.” Klopt dit volgens jou met de gegevens op pagina 58 in het document?

 

Oefening

AD jaarverslag: handout AD jaarverslag sessie 1 sept 2020

Sessie 2 - woensdag 6 januari 2021 van 09u30 tot 11u30

Feedback & vragen over bedrijfscijfers

Samen met Paul bespreek je de uitkomsten van de quick scans uit sessie 1, de vragen en problemen waar je eventueel tegenaan loopt, en vergelijk je de uitkomsten met de andere deelnemers. Ook bespreek je met de publieksradar mogelijke toepassingen in verhalen of research.

Sessie 3 - maandag 11 januari 2021 van 09u30 tot 12u30 (let op: opdracht!)

Gemeentefinanciën

In sessie drie ga je aan de slag met de basiskennis van gemeentefinanciën. De balans en staat van baten en lasten, de accountantsverklaring en enkele belangrijke verplichte paragrafen zoals ‘Weerstandsvermogen’, ‘Verbonden partijen’ en ‘Grondbedrijf’. Ook hier ga je aan de hand van casussen zelf aan de slag.

Download bestand opdracht:

Handout gemeentefinanciën De Stentor – januari 2021

Sessie 4 - woensdag 20 januari 2021 van 09u30 tot 11u30

Feedback & vragen over gemeentefinanciën

Tijdens deze laatste sessie bespreek je met Paul de quick scans uit sessie 3 en alle vragen en problemen die daarbij naar boven kwamen. Ook kijk je weer naar hoe je dit kunt toepassen in verhalen of research.

Overlegkamers

Tijdens het programma zal je regelmatig opdrachten bespreken in duo’s. Hiervoor kan je terecht in aparte ‘kamers’ in Google Meet. Klik op onderstaande knoppen om naar de ‘kamer’ te gaan. Tijdens het programma hoor je van trainer Paul van der Cingel welke kamer voor jou is.